Een greep uit onze projecten

Meerjarige fytoplankton analyses
29 Nov 02:10 pm

Naast meerjarige opdrachten van het NIOZ, heeft Koeman en Bijkerk ook sinds 2000 analyses gedaan voor Rijkswaterstaat...

Onderhoudswerkzaamheden en beschermde vissoorten
28 Nov 01:53 pm

Onderzoek naar het directe effect van schonen en baggeren van sloten op beschermde vissoorten U kunt het...

Monitoring Polderhoofdkanaal
6 Apr 09:53 am

Monitoring Polderhoofdkanaal op beschermde natuurwaarden. Nadat de gemeente Opsterland en Smallingerland besloten hebben om het Polderhoofdkanaal (PHK)...

Evaluatie gedragscode voor waterschappen
26 Feb 03:04 pm

Achtergrond van het onderzoek In juli 2006 werd de eerste gedragscode Flora- en Faunawet voor Waterschappen door...

Monitoring van faunapassages
11 Feb 04:27 pm

Koeman en Bijkerk voert sinds 2008 de monitoring uit van de faunapassages in de stad Groningen. De...

Laatste nieuws

KRW visstandmonitoring 2016 afgerond.
21 Okt 02:09 pm

Monitoring voor diverse waterschappen afgerond Op maandag 17 oktober is de KRW visstandmonitoring 2016 voor diverse waterschappen door...

Twee nieuwe kiezelalgsoorten aangetroffen in Drentse wateren
20 Jul 09:53 am

Tijdens de analyses van diatomeeënpreparaten uit Noord-Nederland heeft Koeman en Bijkerk twee diatomeeënsoorten gevonden die niet eerder in...

Welkom bij Koeman en Bijkerk

Koeman en Bijkerk bv is een onafhankelijk bureau voor ecologisch onderzoek en advies gevestigd in Haren (Gn.). Sinds 1987 voeren wij opdrachten uit voor overheid, bedrijfsleven en particulieren. Onze doelen zijn bruikbaarheid en betrouwbaarheid en een duurzame relatie met onze klant.  Lees verder

Koeman en Bijkerk is sinds april 2013 geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie.

Koeman en Bijkerk bv is aangesloten bij het Netwerk Groene Bureau’s (NGB). Wij onderschrijven de gedragscode van het NGB.