Een greep uit onze projecten

Onderzoek naar bloemenweides in Groningen
11 jan 11:33 am

Uitzaaien van een mengsel op grond met drie verschillende toplagen. Op vele plekken in Nederland worden bloemenmengsels...

Meerjarige fytoplankton analyses
29 nov 02:10 pm

Naast meerjarige opdrachten van het NIOZ, heeft Koeman en Bijkerk ook sinds 2000 analyses gedaan voor Rijkswaterstaat...

Onderhoudswerkzaamheden en beschermde vissoorten
28 nov 01:53 pm

Onderzoek naar het directe effect van schonen en baggeren van sloten op beschermde vissoorten U kunt het...

Monitoring Polderhoofdkanaal
6 apr 09:53 am

Monitoring Polderhoofdkanaal op beschermde natuurwaarden. Nadat de gemeente Opsterland en Smallingerland besloten hebben om het Polderhoofdkanaal (PHK)...

Evaluatie gedragscode voor waterschappen
26 feb 03:04 pm

Achtergrond van het onderzoek In juli 2006 werd de eerste gedragscode Flora- en Faunawet voor Waterschappen door...

Laatste nieuws

We geven het roer over
23 dec 02:56 pm

Vanaf 1 januari 2017 neemt Waardenburg Beheer BV de aandelen van Koeman en Bijkerk BV over en...

KRW visstandmonitoring 2016 afgerond.
21 okt 02:09 pm

Monitoring voor diverse waterschappen afgerond Op maandag 17 oktober is de KRW visstandmonitoring 2016 voor diverse waterschappen door...

Welkom bij Koeman en Bijkerk

Koeman en Bijkerk bv is een onafhankelijk bureau voor ecologisch onderzoek en advies gevestigd in Haren (Gn.). Sinds 1987 voeren wij opdrachten uit voor overheid, bedrijfsleven en particulieren. Onze doelen zijn bruikbaarheid en betrouwbaarheid en een duurzame relatie met onze klant. Op 1 januari 2017 zijn we een zusterbedrijf geworden van Bureau Waardenburg. Lees verder

Koeman en Bijkerk is sinds april 2013 geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie.

Koeman en Bijkerk bv is aangesloten bij het Netwerk Groene Bureau’s (NGB). Wij onderschrijven de gedragscode van het NGB.