Een greep uit onze projecten

Drentse beken opnieuw bekeken
11 apr 02:39 pm

Kiezelalgen als indicator In het afgelopen decennium is veel energie gestoken in het herstel van de natuurlijke...

Mitigatie vleermuizen
2 mrt 12:45 pm

Koeman en Bijkerk handelt proactief bij vleermuizen Eén van deze projecten is onlangs uitgevoerd in opdracht van...

Onderzoek naar bloemenweides in Groningen
11 jan 11:33 am

Uitzaaien van een mengsel op grond met drie verschillende toplagen. Op vele plekken in Nederland worden bloemenmengsels...

Meerjarige fytoplankton analyses
29 nov 02:10 pm

Naast meerjarige opdrachten van het NIOZ, heeft Koeman en Bijkerk ook sinds 2000 analyses gedaan voor Rijkswaterstaat...

Onderhoudswerkzaamheden en beschermde vissoorten
28 nov 01:53 pm

Onderzoek naar het directe effect van schonen en baggeren van sloten op beschermde vissoorten U kunt het...

Laatste nieuws

“Westerschelde” kiezelwier bloeit massaal in Antwerpen
13 jun 01:36 pm

Van de brakwatersoort Coscinodiscopsis commutata zien we elk jaar wel enkele exemplaren in monsters van de Westerschelde....

Jaarverslag Netwerk Groene Bureaus
16 mei 09:56 am

Jaarverslag Netwerk Groene Bureaus: 2016 in teken Wet natuurbescherming 12 mei 2017 De Wet natuurbescherming en protocollen...

Welkom bij Koeman en Bijkerk

Koeman en Bijkerk bv is een onafhankelijk bureau voor ecologisch onderzoek en advies gevestigd in Haren (Gn.). Sinds 1987 voeren wij opdrachten uit voor overheid, bedrijfsleven en particulieren. Onze doelen zijn bruikbaarheid en betrouwbaarheid en een duurzame relatie met onze klant. Op 1 januari 2017 zijn we een zusterbedrijf geworden van Bureau Waardenburg. Lees verder

Koeman en Bijkerk is sinds april 2013 geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie.

Koeman en Bijkerk bv is aangesloten bij het Netwerk Groene Bureau’s (NGB). Wij onderschrijven de gedragscode van het NGB.