Een greep uit onze projecten

Monitoring Polderhoofdkanaal
6 Apr 09:53 am

Monitoring Polderhoofdkanaal op beschermde natuurwaarden. Nadat de gemeente Opsterland en Smallingerland besloten hebben om het Polderhoofdkanaal (PHK)...

Evaluatie gedragscode voor waterschappen
26 Feb 03:04 pm

Achtergrond van het onderzoek In juli 2006 werd de eerste gedragscode Flora- en Faunawet voor Waterschappen door...

Monitoring van faunapassages
11 Feb 04:27 pm

Koeman en Bijkerk voert sinds 2008 de monitoring uit van de faunapassages in de stad Groningen. De...

Diatomeeën in archeologische bodemmonsters
11 Feb 04:00 pm

In opdracht van EARTH Integrated Archaeology heeft Koeman en Bijkerk bodemmonsters geanalyseerd op de soortsamenstelling van diatomeeën....

Stedelijke Ecologische Structuur Groningen
29 Jan 09:20 am

In opdracht van de gemeente Groningen voert Koeman en Bijkerk sinds 2008 een omvangrijk project uit omtrent...

Laatste nieuws

KRW visstandmonitoring 2016 afgerond.
21 Okt 02:09 pm

Monitoring voor diverse waterschappen afgerond Op maandag 17 oktober is de KRW visstandmonitoring 2016 voor diverse waterschappen door...

Twee nieuwe kiezelalgsoorten aangetroffen in Drentse wateren
20 Jul 09:53 am

Tijdens de analyses van diatomeeënpreparaten uit Noord-Nederland heeft Koeman en Bijkerk twee diatomeeënsoorten gevonden die niet eerder in...

Welkom bij Koeman en Bijkerk

Koeman en Bijkerk bv is een onafhankelijk bureau voor ecologisch onderzoek en advies gevestigd in Haren (Gn.). Sinds 1987 voeren wij opdrachten uit voor overheid, bedrijfsleven en particulieren. Onze doelen zijn bruikbaarheid en betrouwbaarheid en een duurzame relatie met onze klant.  Lees verder

Koeman en Bijkerk is sinds april 2013 geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie.

Koeman en Bijkerk bv is aangesloten bij het Netwerk Groene Bureau’s (NGB). Wij onderschrijven de gedragscode van het NGB.