Agrarisch natuurbeheer

iStock_000013071267XLargeAgrarisch natuurbeheer

Veel boeren doen mee aan agrarisch natuurbeheer. Het meest bekend is weidevogelbeheer, maar ook het natuurgericht beheer van sloten, akkerranden en erven wordt steeds vaker toegepast.

Bureau Waardenburg kan agrarische natuurverenigingen en collectieven helpen om de kwaliteit van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer te verhogen/bewaken. Bureau Waardenburg kan ingezet worden om de resultaten van agrarisch natuurbeheer te monitoren en duidelijke en bondige rapportages verzorgen.

Om in aanmerking te komen voor SNL gelden stelt de overheid steeds strengere eisen aan de uitvoering van agrarisch natuurbeheer. Vaak worden inventarisatiewerkzaamheden voor agrarische collectieven uitgevoerd door vrijwilligers. Bureau Waardenburg heeft deze kennis in huis en kan  een cursus voor vrijwilligers en andere betrokkenen verzorgen.

Uw contactpersoon

Jan Erik van der Heide MSc.
E: j.e.van.der.heide@buwa.nl
T: 050-820 0015