Ecologie in de stad

Een groenere stad, hoe doen we dat?

Een groot deel van de ruimte in Nederland is bebouwd. Juist in de bebouwde omgeving is natuur belangrijk! Groen in de stad vergroot de leefbaarheid. Veel gemeentes erkennen het belang van de groene ruimte in stedelijk gebied en hebben als doel stedelijke natuur zo optimaal mogelijk in te richten en te beheren.

Stadsecologie

Steenmarters, broedende gierzwaluwen, zeldzame muurplanten, bedreigde huismussen en kikkerdril; de stad zit vol natuur! Bureau Waardenburg zoekt samen met een gemeente naar een integrale oplossing voor het beheer van groen in de stad. Een plan waarbij de beleving van de stad mogelijkheden voor flora en fauna en werkbaarheid voorop staan. Lees meer…

Stadswateronderzoek

Voetgangersbrug waterWater in de stad is het gebied waar de expertise van Bureau Waardenburg optimaal tot haar recht komt. Een ecoscan omvat onderzoek naar de ecologische kwaliteit in en rondom het water, de cultuur- en belevingswaarde van stadswateren. Lees meer ..

Tijdelijke natuur

Initiatiefnemers zijn vaak bang dat zich op een braakliggend perceel
beschermde soorten vestigen die in de realisatiefase voor vertraging en problemen zorgen. Met een Ontheffing Tijdelijke Natuur is het mogelijk de natuur op een terrein zijn gang te laten gaan en op een later moment weer te verwijderen zodra plannen uitgevoerd gaan worden. Lees meer ..

BREEAM

Bureau Waardenburg helpt u graag om op het onderdeel ‘Landgebruik en Ecologie’ maximaal te scoren. Onderdeel hiervan is het opstellen van een natuurrapportage. Daarin beschrijven wij het gehele proces, van de quickscan voorafgaand aan de bouwactiviteiten tot de oplevering van het nieuw ingerichte perceel. Lees meer …

Uw contactpersoon

drs. Gertrud Berg
E: g.j.berg@buwa.nl
T: 050-820 0015

Referentieprojecten


Monitoring Stedelijke Ecologische Structuur Groningen (Gemeente Groningen / 2008-heden)

Inventarisatie groene gebieden in de gemeente Meppel (Gemeente Meppel / 2015)

Organisatie symposium ontsnippering en faunapassages (Gemeente Groningen/ 2014)

Stadswaterscan Groningen (Gemeente Groningen / 2015)

Natuurtoets en biodiversiteitsonderzoek Waterplan de Drait (gemeente Smallingerland / 2015)

Beoordeling ecologie, cultuur en gebruik van zeven stadswateren in Drachten (Gemeente Smallingerland / 2014)

Ecoscan en bronnenanalyse vijvers Assen (Gemeente Assen / 2011)

Ecoscan stadswateren (Waterschap Reest en Wieden / 2010)

Stadswaterscan Groningen (Gemeente Groningen / 2010)