Breeam

BREEAM is de meest gebruikte beoordelingsmethode voor duurzaamheid van gebouwen ter wereld.

Bureau Waardenburg helpt u graag om op het onderdeel ‘Landgebruik en Ecologie’ van de BREEAM-beoordeling maximaal te scoren. Onderdeel hiervan is het opstellen van een natuurrapportage. Daarin beschrijven wij het gehele proces, van de quickscan voorafgaand aan de bouwactiviteiten tot de oplevering van het nieuw ingerichte perceel.

De begeleiding bij BREEAM begint altijd met een veldonderzoek op locatie. Op basis van onze bevindingen stellen we vervolgens vast op welke manier u beschermde soorten in het plangebied een kans kunt bieden en hoe u de flora en fauna kunt ontzien tijdens het bouwproces. Wij doen ook aanbevelingen tot aanpassingen aan het gebouw of het gebied, die planten en dieren moeten stimuleren zich op uw perceel te vestigen. Wij gebruiken de criteria uit de credit Landgebruik en Ecologie als leidraad voor onze rapportage en aanbevelingen.

Bij nieuwbouwprojecten stellen wij als onderdeel van de natuurrapportage een ecologisch werkprotocol op. Daarin beschrijven we op welke manier u schade aan de aanwezige flora en fauna kunt voorkomen. Wij stellen ook graag een beheerplan voor u op en zijn graag bereid te monitoren of de genomen maatregelen de gewenste effecten hebben.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jan Erik van der Heide. Wilt u meer weten over BREEAM-NL als geheel, dan verwijzen wij u graag door naar www.breeam.nl.

Uw contactpersoon

Jan Erik van der Heide MSc.
E: j.e.van.der.heide@buwa.nl
T: 050-820 0015