Stadsecologie

Bureau Waardenburg heeft veel ervaring met het in kaart brengen van de groene ruimte in stedelijk gebied

knoopkruid-ecologie-stad-GroningenBureau Waardenburg zoekt samen met een gemeente naar een integraal beheer van groen in de stad. Een plan waarbij de beleving van de stad, mogelijkheden voor flora en fauna en werkbaarheid voorop staan. Mogelijke actiepunten zijn:

  • Inventariseren: wat is al aanwezig? Welke gebieden, verbindingen, planten en dieren zijn van belang?
  • Opdelen van de gemeente: groene kerngebieden en ecologische verbindingszones.
  • Vaststellen doelsoorten: welke soorten kunnen onder optimale omstandigheden voorkomen?
  • Beheer: welk beheer is nodig om de doelsoorten te stimuleren of aan te trekken?

Bureau Waardenburg zoekt samen met een gemeente naar integrale oplossing voor het beheer van groen in de stad. Oplossingen waarbij de beleving van de stad, de zorg voor flora en fauna, het opstellen van een gericht groenbeleid  in samenhang worden aangepakt.

Ervaring

In opdracht van de gemeente Groningen voert Bureau Waardenburg sinds 2008 een omvangrijk project uit omtrent de stadsnatuur. Een groot aantal onderling verbonden groenstructuren en waterpartijen vormen samen de Stedelijke Ecologische Structuur (SES). De SES bestaat uit kerngebieden en ecologische verbindingszones, met elk hun eigen natuurwaarde en doelsoorten. Inmiddels is aan de flora en fauna te zien dat het veranderde beheer het gewenste effect heeft. Lees meer over dit project…

Uw contactpersoon

drs. Gertrud Berg
E: g.j.berg@buwa.nl
T: 050-820 0015