Stadswateronderzoek

Stadswater

SES-2009 Vinkhuizen

Water in de stad is het gebied waar de expertise van Bureau Waardenburg optimaal tot haar recht komt. Een ecoscan omvat onderzoek naar de ecologische kwaliteit in en rondom het water, de cultuur- en belevingswaarde van stadswateren. Een goede kwaliteit van het water in de stad draagt bij aan een positieve beleving (kwaliteit, gezondheid) van de stedelijke omgeving.

De analyse van een ecoscan of stadswaterscan bestaat uit twee onderdelen. De ecologische kwaliteit wordt beoordeeld volgens EBEOstad en aanvullend kan een beoordeling van de cultuur- en gebruikswaarden worden uitgevoerd. Het veldwerk voor een ecoscan vindt bij voorkeur plaats in de periode juli-augustus, de tijd waarin vegetatie goed ontwikkeld is.
Resultaten van de ecoscan worden vastgelegd in de vorm van een rapportage of factsheet. De resultaten worden per stadswater kort en bondig besproken. Eventuele knel- en verbeterpunten worden benoemd en indien mogelijk worden oplossingen voorgedragen. Factsheets kunnen worden opgenomen in de bijlage van een rapport, maar ook worden gekoppeld aan GIS systemen en websites, zodat informatie per stadswater direct opvraagbaar is in een ruimtelijke context.  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gertrud Berg.

Uw contactpersoon

drs. Gertrud Berg
E: g.j.berg@buwa.nl
T: 050-820 0015