Archeologie

In de archeologie worden verschillende indicatoren gebruikt voor het reconstrueren van de leefomgeving en veranderingen hiervan in de tijd. Vaak worden hiervoor (geo-) fysische en chemische parameters gebruikt. Maar ook biologische parameters zoals diatomeeën en fossiele resten van kleine ongewervelde dieren (macrofauna) hebben een grote toegevoegde waarde voor landschapsreconstructies en de reconstructie van veranderingen in het klimaat of leefomgeving. Zelfs de effecten van antropogene invloeden op de omgeving en het milieu kunnen met behulp van biologische parameters worden onderzocht.

Dit kan Bureau Waardenburg voor u doen

Kennis over diatomeeën en ongewervelde dieren en hun autecologische eigenschappen stellen ons niet alleen in staat om analyses uit te voeren van archeologisch materiaal op de aanwezigheid van soorten en soortgroepen, maar ook om mee te denken over de interpretatie van de gegevens in combinatie met andere (ecologische) analyseresultaten.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Geurt Verweij.

Uw contactpersoon

ing. Geurt Verweij
E: g.l.verweij@buwa.nl
T: 050-820 0019