Wat kan Bureau Waardenburg voor u doen?

De medewerkers van Bureau Waardenburg voeren monitoringen uit naar de werking en gebruik van faunapassages. Daarnaast geeft zij adviezen over de aanleg en het beheer van faunapassages.

Geurt Verweij kan u meer vertellen over het monitoren van terrestrische faunapassages.

Gerwin Bonhof is de contactpersoon voor onderzoek naar aquatische passages.

Wat zijn faunapassages ?

Wegen en kanalen vormen voor veel terrestrische diersoorten onneembare barrières in hun leefgebied. In kanalen vormen stuwen en sluizen vaak knelpunten voor vissen op weg naar hun paaiplaatsen. Faunapassages zijn voorzieningen die deze barrières opheffen.

Bij goede faunapassages is niet alleen de constructie (amfibieëntunnel, ecoduct, vistrap) belangrijk. Ook de plaats van de passage en de inrichting rond de passage is belangrijk voor een goede werking. Iedere diersoort stelt specifieke eisen aan een voorziening en geen enkele situatie is hetzelfde. Daarom zal van geval tot geval moeten worden bekeken hoe een faunavoorziening het beste kan worden aangelegd én ingericht.

Monitoring van faunapassages en haar directe omgeving geeft inzicht in de functionaliteit van de passage en kan aanwijzingen geven of en hoe een passage kan worden verbeterd. Voor de monitoring van faunapassages zijn verschillende methoden beschikbaar, afhankelijk van het type passage. Omdat iedere methode voor- en nadelen heeft, kiest Bureau Waardenburg ervoor om zo mogelijk meerdere methoden te combineren.

De meest gebruikte methoden bij terrestrische passages zijn inkt- of zandbedden en wildcamera’s. Onderaan de pagina kunt u een compilatiefilmpje zien met opnamen bij verschillende faunapassages in de stad Groningen in 2014.

Tegenwoordig wordt door waterbeheerders veel aandacht besteed aan het oplossen van knelpunten in migratiewegen voor vissen op te lossen. Dit doet men door de aanleg van vispassages bij sluizen en stuwen en de bouw van visvriendelijke gemalen. Bureau Waardenburg voert onderzoek uit naar de werking van deze maatregelen. Bij dit onderzoek voeren wij de werkzaamheden in het veld zoveel mogelijk uit met de beroepsvissers uit de regio.

Faunapassages gemeente Groningen

Uw contactpersonen

ir. Gerwin Bonhof
E: g.h.bonhof@buwa.nl
T: 050-820 0016

ing. Geurt Verweij
E: g.l.verweij@buwa.nl
T: 050-820 0019