Hydrobiologisch onderzoek

Hydrobiologisch onderzoek

Ons laboratorium is het grootste zelfstandige hydrobiologisch laboratorium  in Nederland. Het heeft een voor Nederland uitzonderlijke omvang en een zeer hoog kwaliteitsniveau. Het is uniek dat een groot aantal verschillende hydrobiologische analyses binnen eenzelfde laboratorium wordt uitgevoerd.  Op ons laboratorium voeren we determinaties en tellingen uit fytoplankton, kiezelalgen, sieralgen, zoöplankton en macrofauna, uit zowel zoete, brakke als mariene wateren.

Bureau Waardenburg is sinds april 2013 geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie. Ons accreditatienummer is L573. Klik hier om te zien welke verrichtingen Bureau Waardenburg onder accreditatie uitvoert.

Waterbeheerders uit heel Nederland doen een beroep op de expertise van Bureau Waardenburg als het gaat om het opzetten van een monitoringsprogramma, het uitvoeren van bemonsteringen en het determineren van aquatische organismen. Bureau Waardenburg heeft de eindredactie en een groot deel van de inhoud verzorgd van het Handboek Hydrobiologie: de standaard in Nederland over het uitvoeren van hydrobiologisch onderzoek.

Wij verzorgen cursussen ‘op maat’ over de analyse van alle soortgroepen die wij in ons pakket hebben.

Gebaseerd op onze jarenlange ervaring met het werken met de omkeermicroscoop, hebben we eenvoudige, goedkope en zeer bruikbare, ronde cuvetten ontwikkeld voor fytoplanktontellingen volgens de Utermöhlmethode.

Count Manager is een computerprogramma dat wij hebben gemaakt om analyses van plankton op een efficiënte en gestandaardiseerde wijze uit te kunnen voeren. De waarnemingen worden tijdens het microscopisch onderzoek ingevoerd in het programma. Is men klaar met de telling, dan zijn ook de resultaten direct digitaal beschikbaar. Vele professioneel werkende hydrobiologische laboratoria in Nederland werken met dit programma.

Geurt Verweij is onze contactpersoon hydrobiologie.

Uw contactpersoon

ing. Geurt Verweij
E: g.l.verweij@buwa.nl
T: 050-820 0019