(e)DNA analyse

Wat zijn de mogelijkheden van de analyse van (e)DNA

Bemonstering EDNA watergang 2De eDNA methode is gebaseerd op het feit dat alle (in het water levende) organismen DNA in hun milieu achterlaten. Onder environmental DNA (eDNA) verstaat men vrij in het water rondzwevende DNA fragmenten. Het is erfelijk materiaal dat dieren bij hun dagelijkse activiteiten achterlaten in het milieu. Door het nemen van watermonsters kan dit het eDNA ‘gevangen’ worden. Middels een analyse van de watermonsters in het laboratorium met behulp van moleculaire technieken kan het aanwezige DNA aangetoond worden. Omdat de analyse zich richt op zeer soortspecifiek DNA kan vastgesteld worden van welk organisme het DNA afkomstig is en daarmee de recente aanwezigheid van die soort in het desbetreffende water. Deze methode biedt talloze mogelijkheden voor de biologische monitoring. onder andere Kwabaal en Rivierprik kunnen met de eDNA-technologie aangetoond worden.

In opdracht van de STOWA heeft Koeman en Bijkerk de toepasbaarheid van de eDNA methode voor het waterbeheer onderzocht. De informatie is vastgelegd in het STOWA rapport 2013-24: De toepassing van eDNA in de monitoring van waterorganismen – Hoe ver zijn we en wat moeten we nog weten? Het rapport kan gedownload worden van de STOWA-site (pdf).

Voor DNA analyses werken wij vaak samen met Sylphium Life Sciences.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met  Jan Erik van der Heide.

Bemonstering EDNA schemering 2

Uw contactpersoon

Jan Erik van der Heide MSc.
E: j.e.van.der.heide@buwa.nl
T: 050-820 0015

Referentieprojecten


Monitoring Kwabaal met behulp van eDNA (Waterschap Vechtstromen / 2015)

Ontwikkeling eDNA-techniek voor vismonitoring (Rijkswaterstaat WVL / 2014)

Monitoring Kwabaal mbv eDNA in stroomdal Drentse Aa (Staatsbosbeheer Noord / 14)

Monitoring Rivierprik mbv eDNA in Peizerdiep (Waterschap Noorderzijlvest / 2013)

Wat is nodig voor toepassing eDNA? (STOWA / 20113)