Effectiviteit van schadebeperkende maatregelen bij schonen en baggeren