Amfibieën en reptielen

Wat kan Bureau Waardenburg voor u doen?

De medewerkers van Bureau Waardenburg voeren regelmatig inventarisaties van amfibieën en reptielen uit in opdracht van bijvoorbeeld waterschappen ten behoeve van waterkwaliteitsbepaling. Ook wordt het voorkomen van amfibieën en reptielen altijd bekeken tijdens toetsingen van de Wet natuurbescherming (quickscans) die wij voor u kunnen uitvoeren. Mocht tijdens een dergelijke toetsing een strengbeschermde soort worden aangetroffen, dan kunnen wij u tevens begeleiden bij het vervolgtraject.

Toepassing en wetgeving

Alle Nederlandse reptieleVuursalamandern en amfibieën zijn beschermd onder de Wet natuurbescherming. Een aantal amfibieën zijn door middel van een provinciale verordening vrijgesteld, maar het grootste gedeelte van de soorten is strengbeschermd. Bij toetsingen van de Wet natuurbescherming worden dergelijke soorten zo nu en dan aangetroffen in een gebied waar bijvoorbeeld een ruimtelijke ingreep is gepland. Voor deze strengbeschermde soorten dient dan een ontheffing te worden aangevraagd.

Veel soorten amfibieën zijn goede indicatoren voor de waterkwaliteit in een gebied. Aan waarnemingen van deze soortgroep kan dus het nodige worden afgelezen over de kwaliteit van het milieu. Waterschappen maken hiervan vaak gebruik, door amfibieën mee te nemen bij de monitoring van de waterkwaliteit in hun gebieden.

Voor reptielen geldt min of meer hetzelfde. Ze zijn alleen geen indicator voor waterkwaliteit, maar meer voor het algemene karakter van een gebied. Reptielen zijn minder wijd verspreid dan amfibieën. Kom je amfibieën op veel plaatsen tegen, reptielen zie je vooral in natuurgebieden.

Jan Erik van der Heide is hiervoor uw contactpersoon

Uw contactpersoon

Jan Erik van der Heide MSc.
E: j.e.van.der.heide@buwa.nl
T: 050-820 0015