Wat kan Bureau Waardenburg voor u doen?

Bureau Waardenburg analyseert sinds eind jaren tachtig van de vorige eeuw fytoplankton uit zoet en marien oppervlaktewater en is in Nederland het laboratorium met de meeste ervaring op het gebied van planktononderzoek. Onze analisten zijn allemaal zeer ervaren en ons laboratorium beschikt over alle benodigde faciliteiten. Wij analyseren zowel monsters uit routinematige meetnetten als incidentele monsters. Onze klantenkring bestaat uit overheden (Rijkswaterstaat), semi-overheden (Waterschappen), bedrijven en particulieren.

Als u informatie over fytoplanktononderzoek wilt, neem dan contact op met Geurt Verweij.

Fytoplankton

Fytoplankton is de verzamelnaam voor de microscopisch kleine algen die in het open water zweven. Er zijn ook algen die zich ophouden tussen waterplanten of aangroeisel vormen op takken, stenen of bodem. Wanneer algen met het blote oog zichtbaar zijn, zoals de zeewieren langs de kust, worden ze ook wel macroalgen genoemd.

Door middel van fytoplanktononderzoek kan de waterkwaliteit van het oppervlaktewater worden bepaald. Maar niet alleen de soortensamenstelling van het fytoplankton zegt iets over de kwaliteit van het oppervlaktewater. Ook bepaalde groepen algen zijn belangrijk voor de waterbeoordeling zoals kiezelalgen, sieralgen en blauwalgen. Daarnaast komen nog veel andere groepen van algen voor. Ook deze groepen kunnen in bepaalde gevallen informatie geven over de waterkwaliteit.

Uw contactpersoon

ing. Geurt Verweij
E: g.l.verweij@buwa.nl
T: 050-820 0019