Wat kan Bureau Waardenburg voor u doen?

De medewerkers van Bureau Waardenburg voeren regelmatig inventarisaties van verschillende groepen insecten uit in opdracht van bijvoorbeeld gemeentes. Binnen de insecten zijn verschillende groepen te onderscheiden. Bijen, libellen en dagvlinders zijn de groepen die wij meest onderzoeken.
Bij een inventarisatie wordt vastgesteld welke soorten in een gebied (kunnen) voorkomen. Een monitoring verschaft nauwkeuriger informatie; door herhaaldelijk een gebied te bezoeken, wordt precies vastgesteld welke soorten zich in een gebied bevinden. Ook soorten die vroeg of juist laat in het jaar actief zijn.

Het voorkomen van beschermde insecten wordt ook altijd bekeken tijdens toetsingen van de Wet natuurbescherming (quickscans) die wij voor u kunnen uitvoeren. Mocht tijdens een dergelijke toetsing een streng beschermde soort worden aangetroffen, dan kunnen wij u tevens begeleiden bij het vervolgtraject.

Toepassing en wetgeving

In de stedelijke omgeving kan de diversiteit van bijen opvallend hoog zijn óf worden. Bureau Waardenburg kan u op het gebied van wilde bijen op allerlei fronten adviseren, bijvoorbeeld met betrekking tot bijvriendelijk beheer in het algemeen of toegepast in een specifiek terrein. Zie ook onze poster Bijen in de stedelijke omgeving (pdf).

Met libellen in Nederland gaat het beter dan voorheen. Dit is mede te danken aan grote verbeteringen in waterkwaliteit. Het leven van deze dieren speelt zich namelijk voor het overgrote deel onder water af. Volwassen libellen leven vaak maar enkele weken, terwijl larven van enkele soorten tot wel 5 jaar als larf kunnen doorbrengen. Bureau Waardenburg kan inventarisaties en monitoring verrichten en beheeradviezen geven om zowel het habitat op het land als onder water te optimaliseren.

Veel dagvlindersoorten zijn zeer kritisch als het aankomt op de inrichting van het leefgebied. Juist hierdoor kunnen ze ons veel vertellen over de kwaliteit van het landschap. Monitoring van dagvlinders en libellen wordt in grote lijnen volgens de handleiding van de Vlinderstichting gedaan. Doordat soorten over verschillende periodes vliegen, dient er gedurende het hele veldseizoen regelmatig gemonitord te worden. Bureau Waardenburg kan u advies geven aan de hand van monitoring of inventarisaties over de inrichting of het beheer van een gebied.

Gertrud Berg is hiervoor uw contactpersoon

Uw contactpersoon

drs. Gertrud Berg
E: g.j.berg@buwa.nl
T: 050-820 0015