Dit kan Bureau Waardenburg voor u doen

De medewerkers van Bureau Waardenburg voeren bemonsteringen van kiezelalgen (ook wel kiezelwieren genoemd) uit en verzorgen de preparatie en analyse van kiezelalgmonsters. De interpretatie van analysegegevens en de toepassing hiervan in ecologische beoordelingen, evaluaties en effectenstudies behoren ook tot de expertise van Bureau Waardenburg.

Geurt Verweij kan u meer vertellen over de mogelijkheden die de analyse van kiezelalgmonsters u kan bieden.

Kiezelalgen en hun rol in het onderzoek

Pennate diatomeeënKiezelalgen of diatomeeën komen in allerlei uiteenlopende milieus voor. Doordat diatomeeën in alle watertypen aanwezig zijn en snel op veranderingen in hun omgeving reageren zijn deze organismen zeer geschikt als indicatoren voor de biologische beoordeling van de waterkwaliteit. Kiezelalgen zijn goed tot op soort te determineren en kunnen relatief snel en eenvoudig worden bemonsterd. Preparaten van kiezelalgschaaltjes kunnen niet bederven, het zijn blijvende referenties.

In de archeologie en paleoecologie worden diatomeeën onder andere gebruikt voor het reconstrueren van de leefomgeving en veranderingen hiervan in de tijd. Kiezelalgen hebben een grote toegevoegde waarde voor reconstrueren van het landschap, klimaatsverandering of de leefomgeving. Ook antropogene invloeden op het milieu kunnen met behulp van fossiele diatomeeën worden onderzocht.

Uw contactpersoon

ing. Geurt Verweij
E: g.l.verweij@buwa.nl
T: 050-820 0019