Wat kan Bureau Waardenburg voor u doen?

Sieralgen komen voornamelijk voor in kwetsbare aquatische milieus en vormen daarmee goede indicatoren voor de kwaliteit van deze biotopen. In Nederland wordt de studie van sieralgen veelal hobbymatig beoefend. Bureau Waardenburg is het enige hydrobiologisch laboratorium in Nederland waar sieralgonderzoek op professionele basis wordt uitgevoerd. Wij kunnen bemonstering en analyses van sieralgen voor u verzorgen. Ook kunnen wij de resultaten van de analyses toepassen voor een beoordeling van de waterkwaliteit.

Sieralgen

Cosmarium margaritiferum var. margaritiferumSieralgen zijn in diverse opzichten bijzondere algen. Veel soorten sieralgen blijken een voorkeur te hebben voor kwetsbare aquatische milieus. Over hun milieu-voorkeuren en het voorkomen van sieralgen in Nederland is veel bekend. Een inventarisatie van sieralgen kan daarom, in aanvulling op het meer gebruikelijke onderzoek aan hogere planten, macrofauna en kiezelalgen belangrijke informatie opleveren over de waarde en kwetsbaarheid van vochtige terreinen.

Voor meer informatie over sieralgen kunt u contact opnemen met Geurt Verweij.

Uw contactpersoon

ing. Geurt Verweij
E: g.l.verweij@buwa.nl
T: 050-820 0019