Wat kan Bureau Waardenburgvoor u doen?

Bureau Waardenburg heeft veel ervaring met de analyse van zooplankton uit zoet en marien oppervlaktewater. De laatste jaren is de behoefte aan analyses van zooplankton uit oppervlaktewater ernstig teruggelopen. Zooplankton is op dit moment een niet-KRW-verplicht kwaliteitselement en wordt daarom nauwelijks meer onderzocht. Koeman en Bijkerk beschikt  nog over de expertise om deze analyses voor u te kunnen verzorgen.

Bureau Waardenburg is in Nederland het laboratorium (link naar hydrobiologisch onderzoek) met de meeste ervaring op het gebied van planktononderzoek. Het voert te ver om op deze website al onze ervaring en referenties op te noemen. Neem contact op met Geurt Verweij. als u meer informatie wilt.

 

Zoöplankton

Leptodora kindtii watervlooiZoöplankton is een verzamelnaam voor kleine dierlijke organismen die vrij in het water leven. De lengte van verschillende soorten kan variëren van enkele micrometers tot enkele millimeters. De belangrijkste zoöplanktonsoorten zijn watervlooien, roeipootkreeftjes, raderdieren en protozoën.

Ecologen zien het zoöplankton als een essentiële schakel tussen het fytoplankton, macrofauna, vogels en vis. Een groot deel van de primaire en bacteriële productie wordt via het microzoöplankton en het mesozoöplankton doorgegeven aan de hogere trofische niveaus.

De potentiële graasdruk van zoöplankton is een belangrijke parameter om het ecologisch functioneren van watersystemen te beschrijven. Uiteraard vereist dit monitoring van zoöplankton, en met de komst van de KRW wordt dat helaas heel weinig meer gedaan.

Uw contactpersoon

ing. Geurt Verweij
E: g.l.verweij@buwa.nl
T: 050-820 0019