Broedvogelcheck

Broedvogelcheck

Broedvogelcheck nest meerkoetSoms is het niet nodig om een volledige toetsing Wet natuurbescherming uit te voeren en volstaat een broedvogelcheck. Een broedvogelcheck wordt alleen uitgevoerd wanneer de geplande ingreep beperkt blijft tot het kappen of verwijderen van enkele bomen of struiken. Het voordeel van een broedvogelcheck boven een volledige toetsing Wet natuurbescherming is dat deze snel uitgevoerd kan worden en dat een beknopte rapportage in briefvorm volstaat.

Bij een broedvogelcheck wordt kort (één tot enkele dagen) voor de geplande kap gekeken of sprake is van een broedgeval in de betreffende bomen of struiken. Is dit niet het geval dan kan in veel gevallen direct begonnen worden met de kap. Zijn wel broedende vogels aanwezig dan is het noodzakelijk te wachten tot de vogels zijn uitgebroed en is een vervolgcheck noodzakelijk.

Aanvraag Broedvogelcheck

Naam *
Bedrijf / instelling
Adres *
Postcode *
Plaats *
Telefoonnummer *
E-mailadres: *

Gegevens plangebied

Aanleiding onderzoek:
Adres/toponiem plangebied
Plaats plangebied
Oppervlakte plangebied (ha)
Geplande datum van de voorgenomen kap

Overige gegevens

Wat voor rapportage wilt u ontvangen? geen rapportagein briefvorm (beknoptUitgebreide rapportage
Hoe wilt u de rapportage ontvangen? Digitaal (PDF- bestand via e-mailHardcopy (Per post)
Hoe wilt u de offerte ontvangen? Digitaal (PDF- bestand via e-mailHardcopy (Per post)
Opmerkingen:

Toelichting

De normale doorlooptijd van een toetsing Wet natuurbescherming is circa drie weken. Indien een snellere oplevering gewenst is verzoeken wij u dit expliciet bij de aanvraag aan te geven of contact met ons op te nemen.

Uw contactpersoon

Jan Erik van der Heide MSc.
E: j.e.van.der.heide@buwa.nl
T: 050-820 0015