Broedvogelcheck

Broedvogelcheck

Broedvogelcheck nest meerkoetSoms is het niet nodig om een volledige toetsing Wet natuurbescherming uit te voeren en volstaat een broedvogelcheck. Een broedvogelcheck wordt alleen uitgevoerd wanneer de geplande ingreep beperkt blijft tot het kappen of verwijderen van enkele bomen of struiken. Het voordeel van een broedvogelcheck boven een volledige toetsing Wet natuurbescherming is dat deze snel uitgevoerd kan worden en dat een beknopte rapportage in briefvorm volstaat.

Bij een broedvogelcheck wordt kort (één tot enkele dagen) voor de geplande kap gekeken of sprake is van een broedgeval in de betreffende bomen of struiken. Is dit niet het geval dan kan in veel gevallen direct begonnen worden met de kap. Zijn wel broedende vogels aanwezig dan is het noodzakelijk te wachten tot de vogels zijn uitgebroed en is een vervolgcheck noodzakelijk.

Uw contactpersoon

Jan Erik van der Heide MSc.
E: j.e.van.der.heide@buwa.nl
T: 050-820 0015