Ecologische begeleiding

Ecologische begeleiding is een goede investering

Bureau Waardenburg kan ecologische begeleiding verzorgen voorafgaand aan en tijdens de uitvoering van uw project. We hebben veel ervaring met het zoeken en vinden van de juiste afstemming van werkzaamheden en natuurwaarden.

Bijna overal in Nederland komen door de beschermde soorten voor. Voor beschermde natuurwaarden binnen of nabij een plangebied is het belangrijk om werkzaamheden voorzichtig en gecontroleerd uit te voeren. Ecologische begeleiding is een goede investering bij inrichtingswerkzaamheden. Risico ’s op vertraging en problemen tijdens de uitvoering van het werk worden door het inzetten op ecologische begeleiding aanzienlijk verkleind.

Neem voor meer informatie contact op met Jan Erik van der Heide.

Uw contactpersoon

Jan Erik van der Heide MSc.
E: j.e.van.der.heide@buwa.nl
T: 050-820 0015