PAS (Programmatische aanpak Stikstof)

Wat kan Bureau Waardenburg voor u doen?

In het kader van natuuronderzoek, passende beoordeling en milieueffectrapportages ten aanzien van veehouderijen, kan het noodzakelijk zijn om de ammoniakdepositie te berekenen. Wij kunnen deze berekeningen uitvoeren en adviseren over de resultaten van de berekening. Hiervoor maken we gebruik van het Aerius rekenprogramma. Dit programma is wettelijk verplicht om te gebruiken als het gaat om het beoordelen van effecten op Natura 2000.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jan Erik van der Heide.

Uw contactpersoon

Jan Erik van der Heide MSc.
E: j.e.van.der.heide@buwa.nl
T: 050-820 0015