Over ons

Over Bureau Waardenburg Vestiging Noord

Sinds 1 januari 2018 is Koeman en Bijkerk, Bureau Waardenburg Vestiging Noord geworden. Bureau Waardenburg is een onafhankelijk bureau voor ecologisch onderzoek en advies. De dagelijkse leiding van team Hydrobiologie en team Ecologie en Natuur wordt verzorgd door Gerwin Bonhof. Door de diversiteit in ervaring en deskundigheid van onze medewerkers hebben wij een integrale benadering. De combinatie van ecologisch adviseurs met een brede kennis en een gespecialiseerd hydrobiologisch laboratorium maakt ons uniek.

Het team Hydrobiologie houdt zich onder andere bezig met:

  • De inventarisatie en monitoring van fytoplankton, zoöplankton, macrofauna
  • Zwemwaterkwaliteit
  • Watersysteemanalyses

Het team Ecologie en Natuur houdt zich onder andere bezig met:

  • De inventarisatie en monitoring van een groot aantal soortgroepen (o.a. vaatplanten, amfibieën, vlinders, libellen, vogels en zoogdieren);
  • Onderzoek en advies op het gebied van natuurwetgeving (Wet natuurbescherming, EHS, KRW);
  • Ecologische begeleiding van werkzaamheden;
  • Onderzoek en advies op het gebied van aquatische ecologie (zoals visstandbemonstering, vismigratieonderzoek).

 Directie

drs. Martien Meijer
directievoorzitter
a.j.m.meijer@buwa.nl
Eelco Waardenburg
directeur
e.w.waardenburg@buwa.nl
dr. Wouter Lengkeek
directeur
w.lengkeek@buwa.nl

 

 

Teamleider

Bedrijfsbureau

Gerwin 01348 ir. Gerwin Bonhof
teamleider
g.h.bonhof@buwa.nl
Hennita 01365 Hennita Posthumus-Schuurman
stafmedewerker en kwaliteitscoördinator
h.a.posthumus@buwa.nl

Team Ecologie en Natuur

Team Hydrobiologie

Gertrud 01374 drs. Gertrud Berg
adviseur ecologie
g.j.berg@buwa.nl
Geurt 01399 ing. Geurt Verweij
adviseur hydrobiologie
g.l.verweij@buwa.nl
Jan Erik van der Heide MSc.
projectleider ecologie
j.e.van.der.heide@buwa.nl
drs. Ronald Bijkerk
adviseur hydrobiologie
r.bijkerk@buwa.nl
drs. Alewijn Brouwer
projectleider ecologie
a.brouwer@buwa.nl
   Bahram Sanjabi MSc.
projectmedewerker hydrobiologie
b.sanjabi@buwa.nl
Gersjon 01354 ing. Gersjon Wolters
projectleider ecologie
g.wolters@buwa.nl
Anneke 01392 Anneke van den Oever BSc.
projectmedewerker hydrobiologie
a.van.den.oever@buwa.nl
Anne 01358 ing. Anne Balk
projectmedewerker ecologie
a.balk@buwa.nl
Ina ing. Ina Bultstra
projectmedewerker hydrobiologie
c.a.bultstra@buwa.nl
 Ken Jipping - 120x150 ing. Ken Jipping
projectmedewerker ecologie
k.d.jipping@buwa.nl
Olaf 01366 ing. Olaf Duijts
projectmedewerker hydrobiologie
o.duijts@buwa.nl
  Helen Schepp MSc.
projectmedewerker ecologie
h.schepp@buwa.nl
ing. Frank Brouwer
projectmedewerker hydrobiologie
f.b.j.brouwer@buwa.nl
Anja Rienitz BSc.
projectmedewerker hydrobiologie
a.rienitz@buwa.nl