Blauwalgbestrijding

Wat kan Bureau Waardenburg voor u doen?

Bureau Waardenburg kan door middel van een microscopische analyse bepalen of er potentieel giftige algen in het water aanwezig zijn. Door middel van een quick-scan kan ons laboratorium zo nodig vóór 9 uur van de dag na monstername uitsluitsel geven over de aanwezigheid en aantallen van giftige algensoorten. Ook kunnen wij adviseren over eventuele vervolgstappen om de zwemwaterkwaliteit te verbeteren.

Onze quickscan richt zich niet alleen op de vier meest bekende potentieel toxische blauwalgen (Anabaena, Aphanizomenon, Microcystis en Planktothrix), maar ook op enkele minder algemene, die plaatselijk voor problemen kunnen zorgen (o.a. Anabaenopsis, Cylindrospermopsis, Woronichinia). Verder maken we zoveel mogelijk onderscheid tot op soort; van Microcystis wesenbergii immers zijn in Europa nog geen toxische stammen aangetroffen, maar van andere Microcystis-soorten wel.

Wat zijn blauwalgen

Blauwalgen zijn algen die over het algemeen voorkomen in het fytoplankton van zoete, brakke en mariene milieus. Naast planktonische blauwalgen zijn er ook blauwalgsoorten die groeien op vochtige bodems of andere vochtige substraten. Blauwalgen zijn nauw verwant aan bacteriën en worden daarom ook wel cyanobacteriën genoemd. Ze hebben allemaal het vermogen zuurstof te produceren. Veel soorten zijn ook in staat om stikstof te fixeren. Sommige soorten kunnen gifstoffen aanmaken en dit zijn nu juist de soorten die in de zomer vaak problemen opleveren. Door massale bloei worden er zodanig veel giftige stoffen geproduceerd dat er gezondheidsproblemen kunnen optreden. Massale bloei van blauwalgen leidt daarom vaak tot plaatselijke zwemverboden.

Voor meer informatie over blauwalgen kunt u contact opnemen met Geurt Verweij.

Uw contactpersoon

ing. Geurt Verweij
E: g.l.verweij@buwa.nl
T: 050-820 0019